Du har ej tillgång till APLs e-handel EbEx.


Endast företag med befintligt tillstånd att driva apoteksverksamhet har möjligheten att ansöka om att bli kund hos APL och därigenom få tillgång till EbEx.


EbEx kräver en fast IP-adress.

Om du vill anmäla ny eller ändrad IP-adress gör du det genom att e-posta apotekets namn, kundnummer samt IP-adress till kundservice@apl.se